Импресум

ISSN 2620-276X

Издавач:

Студентска организација Српски политички форум

Јове Илића 165, 11040 Београд

srpskipolitickiforum@gmail.com

redakcija.spf@gmail.com

За издавача:

Душан Колев

Главни и одговорни уредник:

Наталија Пауновић

Заменик главног и одговорног уредника:

Стефан Радосављевић

Редакција:

Андријана Ђорђевић

Наталија Пауновић

Светозар Маљковић

Михаило Братић

Гостујући уредник:

Проф. др Драган Ђукановић,

Факултет политичких наука Универзитета у Београду

Лектура:

Доц. др Лидија Мирков (за српски језик)

Александар Радосављевић (за енглески језик)

Дизајн и прелом:

Немања Шкорић

Учесталост излажења:

Два пута годишње (семестрално)

Штампа:

PI-PRESS Пирот