Трећи број

Садржај:

ПОЛИТИКОЛОГИЈА/POLITICAL SCIENCE

Политика војне неутралности и национални интерес Републике Србије
Policy of Military Neutrality and the National Interest of the Republic of Serbia
Александра Баклаја
Aleksandra Baklaja

Репродукција колонијализма на Балкану: компаративна анализа аустроугарске управе у Босни и Херцеговини (1878–1918) и постдејтонске управе (1996–2017)
Reproduction of Colonialism in the Balkans: Comparative Analysis of the Austro-Hungarian Administration in Bosnia and Herzegovina (1878-1918) ant the Post-Dayton Administration (1996-2017)
Марина Милосављевић
Marina Milosavljević

Корисност нове методологије проширења Европске уније за државе Западног Балкана
The Benefits of the New EU Enlargement Methodology for Western Balkans
Филип Дуканац
Filip Dukanac

ПРАВО/LAW

Бриселски споразум у пракси Уставног суда
The Brussels Agreement in the Constitutional Case-Law
Драгана Максић
Dragana Maksić

Састав изборне администрације у Србији
Structure of Electoral Administration in Serbia
Алекса Дамњановић
Aleksa Damnjanović

Изазови међународног хуманитарног права у погледу савремених оружаних сукоба
Challenges of International Humanitarian Law regarding Contemporary Armed Conflicts
Ивана Јанковић
Ivana Janković

ЕКОНОМИЈА/ECONOMY

Употреба документарног акредитива као инструмента међународног платног промета
Usage of Documentary Letter of Credit as an Instrument of Payment in International Trade
Денис Куштер
Denis Kušter

ПСИХОЛОГИЈА МАРКЕТИНГА/MARKETING PSYCHOLOGY

Импулсивно понашање потрошача и феномен Црног петка
Impulsive Consumer Behavior and Black Friday Phenomenon
Михаило Којадиновић
Mihailo Kojadinović

Објашњавање сексуализованих реклама и фетишизма бренда младих
Explaining Sexualised Advertising and Brand Fetishism of the Youth
Матија Поповић
Matija Popović

РАЗВОЈНА ПСИХОЛОГИЈА/DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY

Релације интерперсоналних оријентација и стилова афективне везаности адолесцената
Relationship between Interpersonal Orientations and Attachment Styles of Adolescents
Јелена Марковић и Николина Бошњак
Jelena Marković & Nikolina Bošnjak

ФИЛОЗОФИЈА/PHILOSOPHY

Херменеутика – између вештине тумачења и онтолошког схватања
Hermeneutics – from an Interpretative Method to an Ontological Explanation
Лазар Трифуновић
Lazar Trifunović

ИСТОРИЈА/HISTORY

Римокатоличко присвајање српских православних светиња на Косову и Метохији од XIX века до данас
Catholic Acquisition of Serbian Orthodox Sanctities in Kosovo and Metohija from 19th Century to Present Day
Ђорђе Николић
Đorđe Nikolić

Вук и Милош: Вуково писмо Милошу Обреновићу и његов утицај на развој српске државности
Vuk and Miloš: Vuk’s Letter to Miloš and its Influence on the Development of Serbian Statehood
Софија Стојановић
Sofija Stojanović

Развој монаштва на Британским острвима
Development of Monasticism on the British Isles
Момчило Јагодић
Momčilo Jagodić

ИСТОРИЈА МУЗИКЕ/HISTORY OF MUSIC

Клара Шуман и питање статуса жена виртуоза у 19. vеку
Clara Schumann and the Question of the Status of Female Virtuosi in the 19th Century
Јована Ђорђевић
Jovana Đorđević