Пети број

Садржај:

Кемализам и Ататурков култ у савременој Турској

Александар Милосављевић

Сукоб на Кипру – Интервенција из 1974. као парадигматски пример eтничког сукоба

Ивана Динић и Стефан Балшић

Утицај нових друштвених покрета на процес секуритизације животне средине у раду међународних организација

Ивана Милићевић

Однос анархизма према (не)насиљу

Марина Милосављевић

Ниска репрезентативност Народне скупштине и недостатак одговорности посланика као мане изборног система Србије

Борис Каличанин и Алекса Пауновић

Допринос критичких теорија  међународним односима – перспективе  постструктурализма и нормативизма

Лука Радичевић

Тероризам Усташког покрета и ВМРО-а у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца и Југославији до почетка Другог светског рата

Срећко Јакић и Милан Николајевић

Стицање права својине од невласника: компаративни преглед решења у српском законодавству и упоредном праву

Марија Вранић

Развој парламентаризма и парламент у Републици Србији данас: Правни аспект

Стефан Грујић

Позориште импровизације као део позоришне педагогије

Наталија Станојевић

Сагледавање иностраних друштвених фактора на елементе архитектуре и програм хотела „Гранд Гушић”

Невена Ристић

Фред Абрахамс. Савремена Албаније. Од диктатуре до демократије у Европи. Београд: Clio, 2019, 396 стр

Ђорђе Николић

Christian Fuchs. Social media: A critical introduction. London: Sage, 2014, p.293

Софија Лазаревић